Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 214
Çizgi Roman Çevirisi
Kültürel Çalışmalar
Çeviride Manipülasyon
Çeviride Çok Düzgülülük

300 33 81
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
300 33 81
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)

Ali DARIĞA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 217
300 33 64
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Yüksekokul Sekreteri)
300 33 64
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Sekreteri)

Öğr. Gör. Mehmet Emirhan ALAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 111
Film Yapım-Yönetimi
Belgesel Film- Politik Sinema
Sinema - TV Yapım ve Yönetimi
Sinema Tarihi

808 10 95
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Salim BAYRAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 110-C
808 10 26
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Bilgisayar Mühendisi)

Tülay ACAR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 210
Müdür Sekreterliği
YDYO Personel İşleri, Kurul Kararları
UZEM Personel İşleri, Kurul Kararları
Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri

300 33 65
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Özel Kalem)
300 34 52
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Bilgisayar İşletmeni)