Misyon & Vizyon

Misynonumuz, uzaktan eğitim kapsamındaki faaliyetlerin doğru, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, e-öğrenme konusunda ilgili eğitmen ve öğrencilere hazırlanan içerik ve verilen eğitimlerle destek olmak ve karşılaşılan sorunları etkin şekilde çözmek, yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni sistemler üretmek veya mevcut sistemleri iyileştirmektir.

 

Vizyonumuz, yürüttüğümüz faaliyetleri uluslararası standartlarda gerçekleştirmek, yaşam boyu öğrenmeyi ve bireysel-sosyal gelişimi arttıracak yenilikçi ve paylaşımcı programlar geliştirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili iş birliği yaparak katkı sağlayan örnek bir kurum olmaktır.